Svařování hliníku a jeho slitin

Svářujeme hliník a jeho slitiny, opravujeme praskliny, dovařujeme chybějící části, svařujeme tenké plechy, opravujeme závity...
Pokud není možné díl demontovat a dopravit ke svářeči, jsme schopni a ochotni přijet a opravu svářením provést u zákazníka.
Máme k dispozici svářecí zdroj OMICRON TIG 315LP - svařujeme materiály už od síly 0,8 mm.

Omicron TIG 315LP

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu
Svářecích metod existuje celá řada, pro dosažení maximální kvality sváru při svařování hliníku a jeho slitin je nejlepší metoda TIG / WIG.

( TIG - Tungsten Inert Gas Welding, WIG - Wolfram Inert Gas Welding) je metoda, při které oblouk hoří mezi základním materiálem a wolframovou elektrodou v ochraně inertního plynu a přídavný materiál je do oblouku dodáván samostatně.

Svařování TIG zajišťuje výjimečně čisté a vysoce kvalitní svary. Díky absenci strusky je sníženo na minimum riziko vměstků ve svarovém kovu a hotové svary nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. Metodou TIG lze svařet téměř všechny kovy. Nejvíce se užívá právě při svařování hliníku a nerezavějících ocelí, kde je absolutně nejdůležitější celistvost svaru.

TIG svařování přináší výbornou kontrolu nad svarovou lázní a tím i nezvykle precizní provedení práce. Svářeč si zcela řídí a podle konkrétních podmínek upravuje vlastnosti svarové lázně - množství a typ svarového materiálu je zcela v jeho rukách.

Díky vysoké teplotě oblouku lze svařovat materiály, které jsou jinými metodami neroztavíte, zejména vysocelegované ocele. Protože je teplotní pole velmi úzké, nedochází k tepelnému ovlivnění základního materiálu v širokém pásmu okolo svaru, naopak se může zvětšit hloubka závaru. Tyto vlastnosti TIG svařování přinášejí mimo jiné i pozitivní vliv na tepelné deformace svářených dílů. Přísun tepla do svaru lze velmi efektivně regulovat. TIG oblouk se dle potřeby Vašeho sváru tvaruje - prodlužuje či zkracuje, zužuje či rozšiřuje, popřípadě a ohýbá. Tak je dosaženo různých tepelných účinků na svařovaný materiál.

Inertní plyny jako ochraná atmosféra při svařování TIG přinášejí výbornou ochranu svarové lázně před škodlivými účinky vzduchu (hlavně vzdušného kyslíku).

Z dalších pozitivních vlastností můžeme jmenovat příznivé tvarování svarové housenky na povrchu i v kořeni a dobré operativní vlastnosti TIGu v polohách.

Zajímavá je také možnost svařování velice tenkých materiálů. Při TIG svařování je totiž možné používat velmi malé proudy (od jednotek ampér) a z toho vyplývá možnost svařování opravdu velmi tenkých materiálů.

Více informací najdete na našem specializovaném webu:

www.svar-hlinik.cz